Địa chỉ・Cách thức đi lại

MAP

Địa chỉ・Cách thức đi lại
Địa chỉ・Cách thức đi lại Hòm thư : 174-0041
2-8-4 Funado,Itabashi Ku,Tokyo,Japan
TEL (81)3-6454-5281
FAX (81)3-6454-5298
Cách thứcđi lại Từ ga Ikebukuro bắt tuyến tàu Saikyo tới Ga học viện chúng tôi là 13 phút

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh theo điện thoại/Email của nhà trường
copyright © Học viện ngôn ngữ quốc tế-Cosmos all rights reserved.