Liên hệ

Cám ơn các bạn quan tâm tới Học viện quốc tế ngôn ngữ Cosmos của chúng tôi. Nếu các bạn cần thêm bất cứ thông tin gì liên quan tới thủ tục nhập học nhưđơn xin học học,các thủ tục hồ sơ khác… Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email dưới đây:
Họ và tên
E-mail
Tel
Địa chỉ Hòm thư

Nội dung liên hệ
 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh theo điện thoại/Email của nhà trường
copyright © Học viện ngôn ngữ quốc tế-Cosmos all rights reserved.