Các khóa học

Mục tiêu của nhà trường cho cả khóa 1 năm 6 tháng và khóa 2 năm là trang bị vốn tiếng Nhật tốt nhất cho học sinh, giúp cho các bạn học sinh có đủ tự tin thi và học tiếp lên các trường chuyên môn, cao đẳng và đại học.
・Thời gian tốt nghiệptháng 3
・Phân lớp theo từng trình độ của học sinh

 

Khóa tuyển sinh:

  Khóa học 2 năm (Khoá mùa xuân)

 • Học viên
 • 60
 • Phương pháp chọn lựa
 • Bài thi giấy và phỏng vấn
 • Thời gian tuyển sinh
 • Tháng 9 cho đến kết thúc tháng 10
 • Thời gian bắt đầu khóa học
 • Tháng 4
 • Thời gian học
 • 2 năm
 • Thời gian học trên lớp
 • 1,560 giờ
 • Đối tượng tuyển sinh
 • Học viên quốc tế

  Khóa học 1 năm 6 tháng (Khoá mùa thu)

 • Học viên
 • 40
 • Phương pháp chọn lựa
 • Bài thi giấy và phỏng vấn
 • Thời gian tuyển sinh
 • Tháng 4 cho đến kết thúc tháng 5
 • Thời gian bắt đầu khóa học
 • Tháng 10
 • Thời gian học
 • 1 năm 6 tháng
 • Thời gian học trên lớp
 • 1,170 giờ
 • Đối tượng tuyển sinh
 • Học viên quốc tế

Thời gian học

Lớp buổi sáng

 • 09:00~09:45
 • 09:45~10:30
 • 10:45~11:30
 • 11:30~12:15
 • Lớp buổi chiều

 • 13:00~13:45
 • 13:45~14:30
 • 14:45~15:30
 • 15:30~16:15
 • Nội dung khóa học

  Trình độ sơ cấp (6 tháng)

  Mục tiêu: Từ vựng cơ bản/ định hình và áp dụng thực tế cho các câu và từ (Tương đương trình độ N4)

  Từ vựng ・áp dụng Khoảng 1500 từ vựng cơ bản
  Hiragana, Katakana, khoảng 300 chữ Hán
  Nghe hiểu・Hội thoại Dạy và uốn nắn cách phát âm
  Lĩnh hội và vận dụng qua những đoạn hội thoại ngắn
  Viết Thực hành viết những đoạn văn ngắn theo chủ đề
  Đọc hiểu Nắm bắt được các mẫu câu đơn giản đã học qua những bài đọc hiểu ngắn.

  Trình độ sơ trung cấp (3 tháng)

  Mục tiêu: Vận dụng những kiến thức đã học ở sơ cấp và hoàn thành trình độ sơ cấp. Chuyển tiếp lên trình độ trung cấp (Tương đương trình độ N3)

  Từ vựng ・áp dụng ・Học các tự vựng trong trình độ năng lực tiếng Nhật N3 và chữ Hán
  ・Học và áp dụng chữ Hán cơ bản
  Nghe hiểu・Hội thoại ・Học nghe những chủ đề trong cuộc sống hàng ngày
  ・Học và  luyện tập cách phát âm tự nhiên và  các ngữ âm
  Viết Học cách viết các bài văn theo chủ đề cuộc sống hàng ngày
  Đọc hiểu Học cách nắm bắt và ý nghĩa nội dung các bài đọc hiểu dài, tìm hiểu thông tin

  Trình độ trung cấp (6 tháng)

  Mục tiêu: Thực hành đưa ra các ý kiến dựa trên các chủ đề bằng tiếng Nhật nâng cao(Tương đương trình độ năng lực tiếng Nhật N2)

  Từ vựng ・áp dụng Học chương trình tiếng Nhật trình độ năng lực N2, các chữ Hán (Từ mới khoảng 6000 chữ, chữ Hán khoảng 1000 chữ)
  Nghe hiểu・Hội thoại ・Học nghe thời sự, nắm bắt và tóm tắt các chủ đề chung chung
  ・Thông qua việc học và luyện tập cách phát âm tự nhiên, luyên tập để nâng cao cách nói chuyện theo đúng ngôn ngữ tiếng Nhật chuẩn
  Viết Luyên tập viết các bài văn theo trình độ những bài thi năng lực tiếng Nhật cho du học sinh hay là các bài văn đưa ra ý kiến riêng cá nhân.
  Đọc hiểu Luyên tập các bài đọc hiểu theo trình độ những bài thi năng lực tiếng Nhật cho du học sinh hay tương đương trình độ năng lực tiếng Nhật N2

  Trình độ trung cao cấp (3 tháng)

  Mục tiêu: Vận dụng và hoàn thành trình độ trung cấp, nền tảng cho trình độ cao cấp

  Từ vựng ・áp dụng Luyện tập và học các từ vựng và chữ Hán trong chương trình năng lực tiếng Nhật N2
  Nghe hiểu・Hội thoại Học cách nghe và hiểu các bài hội thoại có mức độ khó khác nhau
  Viết Học viết các bài văn theo trình độ thi các bài thi năng lực tiếng Nhật hay các bài văn theo chủ đề đưa ra ý kiến cá nhân
  Đọc hiểu Học các bài đọc hiểu theo giáo trình thi trong các bài thi năng lưc tiếng Nhật

  Trình độ cao cấp ( 6 tháng) ( T ương đương N1)

  Mục tiêu: Học các câu được viết theo chủ đề chuyên ngành, đàm thoại, tin tức; thảo luận và đưa ra ý kiến. Tìm hiểu các lĩnh vực chuyên ngành, nghiên cứu, những vấn đề cơ bản của tiếng Nhật.

  Từ vựng ・áp dụng Học các từ vựng theo trình độ năng lực tiếng Nhật N1 (khoảng 150,000 từ mới, 2000 chữ Hán)
  Nghe hiểu・Hội thoại ・Nghe các chương trình thời sự có những nội dung liên quan tới lĩnh vực chuyên môn
  ・Học các câu tục ngữ tiếng Nhật
  ・Nghe các bài diễn thuyết
  Viết Học viết các bài văn về lĩnh vực chuyên môn, những bài luận văn về các chủ để quan trọng
  Đọc hiểu Đọc các bài luận văn dài khó, đọc báo tạp chí…

  Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh theo điện thoại/Email của nhà trường
  copyright © Học viện ngôn ngữ quốc tế-Cosmos all rights reserved.